הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
רומא, איטליה | שינוי

ינואר - פברואר 2020

Calendar for: Chabad-Lubavitch of Rome Rome, 00100 Italy   |   יצירת קשר
יום ראשון, 19 ינואר 2020
כ״ב טבת ה׳תש״פ
 Off  Download
12:00
Tefillìn Club
Tefillìn club per ragazzi con Rav Meir Shaikewitz
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Roma, 00100 Italy
 Off  Download
15:00
Corso Bat Mitzvà
BMC corso Bat Mitzvà con la Rabbanit Rivkie Lazar
יום שני, 20 ינואר 2020
כ״ג טבת ה׳תש״פ
 Off  Download
7:20
Kolèl Torà - Chassidut
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
16:30 - 17:30
La Tefillà del cuore
Benvenute nel mondo della tefillà! Esploreremo la storia ed il significato, l'ordine delle preghiere e la loro rilevanza con la Rabbanit Sarah Hazan.
איפה:
 Off  Download
16:30 - 17:30
La Tefillà del cuore
Benvenute nel mondo della tefillà! Esploreremo la storia ed il significato, l'ordine delle preghiere e la loro rilevanza con la Rabbanit Sarah Hazan.
איפה:
יום שלישי, 21 ינואר 2020
כ״ד טבת ה׳תש״פ
 Off  Download
7:30
Kolèl Torà -Mishnà
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
12:00
Talmùd Torà per ragazzi
Lezioni d'Ebraismo per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, con Rav Meir Shaikewitz.
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Roma, 00100 Italy
 Off  Download
20:00
Sinai Scholars per Studenti
Corso per studenti universitari, con Rav Menachem Lazar
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Rome, 00100 Italy
יום רביעי, 22 ינואר 2020
כ״ה טבת ה׳תש״פ
 Off  Download
7:30
Kolèl Torà - Halachà
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
12:00
Talmùd Torà per ragazzi
Lezione d'Ebraismo per ragazzi dagli 8 ai 12 anni con Rav Meir Shaikewitz.
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Rome, 00100 Italy
יום חמישי, 23 ינואר 2020
כ״ו טבת ה׳תש״פ
 Off  Download
7:20
Kolèl Torà - Ghemarà (Talmud)
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
20:00
Sinai Scholars per Studenti
Corso per studenti universitari, con Rav Menachem Lazar
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Rome, 00100 Italy
יום שישי, 24 ינואר 2020
כ״ז טבת ה׳תש״פ
הדלקת נרות בשעה 16:56
 Off  Download
18:00 - 20:00
Friday night with Chabad
Join Chabad for the Shabbat meal and experience
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Roma, 00100 Italy
שבת, 25 ינואר 2020
כ״ח טבת ה׳תש״פ
צאת השבת 18:00
 Off  Download
12:00
Mesibbat Shabbat
Attività per bambini ogni Shabbat pomeriggio
 Off  Download
16:00
Seudà Shlishìt
Ogni Shabbat pomeriggio, lezione con Rav Ytzchak Hazan. Minchà, il delizioso cibo della Morà Sarah, storie, canti, arvìt e havdalà insieme.
איפה:
יום ראשון, 26 ינואר 2020
כ״ט טבת ה׳תש״פ
 Off  Download
12:00
Tefillìn Club
Tefillìn club per ragazzi con Rav Meir Shaikewitz
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Roma, 00100 Italy
 Off  Download
15:00
Corso Bat Mitzvà
BMC corso Bat Mitzvà con la Rabbanit Rivkie Lazar
יום שני, 27 ינואר 2020
א שבט ה׳תש״פ
 Off  Download
7:20
Kolèl Torà - Chassidut
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
16:30 - 17:30
La Tefillà del cuore
Benvenute nel mondo della tefillà! Esploreremo la storia ed il significato, l'ordine delle preghiere e la loro rilevanza con la Rabbanit Sarah Hazan.
איפה:
 Off  Download
16:30 - 17:30
La Tefillà del cuore
Benvenute nel mondo della tefillà! Esploreremo la storia ed il significato, l'ordine delle preghiere e la loro rilevanza con la Rabbanit Sarah Hazan.
איפה:
יום שלישי, 28 ינואר 2020
ב שבט ה׳תש״פ
 Off  Download
7:30
Kolèl Torà -Mishnà
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
12:00
Talmùd Torà per ragazzi
Lezioni d'Ebraismo per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, con Rav Meir Shaikewitz.
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Roma, 00100 Italy
 Off  Download
20:00
Sinai Scholars per Studenti
Corso per studenti universitari, con Rav Menachem Lazar
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Rome, 00100 Italy
יום רביעי, 29 ינואר 2020
ג שבט ה׳תש״פ
 Off  Download
7:30
Kolèl Torà - Halachà
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
12:00
Talmùd Torà per ragazzi
Lezione d'Ebraismo per ragazzi dagli 8 ai 12 anni con Rav Meir Shaikewitz.
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Rome, 00100 Italy
יום חמישי, 30 ינואר 2020
ד שבט ה׳תש״פ
 Off  Download
7:20
Kolèl Torà - Ghemarà (Talmud)
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
20:00
Sinai Scholars per Studenti
Corso per studenti universitari, con Rav Menachem Lazar
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Rome, 00100 Italy
יום שישי, 31 ינואר 2020
ה שבט ה׳תש״פ
הדלקת נרות בשעה 17:05
 Off  Download
18:00 - 20:00
Friday night with Chabad
Join Chabad for the Shabbat meal and experience
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Roma, 00100 Italy
שבת, 1 פברואר 2020
ו שבט ה׳תש״פ
צאת השבת 18:08
 Off  Download
12:00
Mesibbat Shabbat
Attività per bambini ogni Shabbat pomeriggio
 Off  Download
16:00
Seudà Shlishìt
Ogni Shabbat pomeriggio, lezione con Rav Ytzchak Hazan. Minchà, il delizioso cibo della Morà Sarah, storie, canti, arvìt e havdalà insieme.
איפה:
יום ראשון, 2 פברואר 2020
ז שבט ה׳תש״פ
 Off  Download
12:00
Tefillìn Club
Tefillìn club per ragazzi con Rav Meir Shaikewitz
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Roma, 00100 Italy
 Off  Download
15:00
Corso Bat Mitzvà
BMC corso Bat Mitzvà con la Rabbanit Rivkie Lazar
יום שני, 3 פברואר 2020
ח שבט ה׳תש״פ
 Off  Download
7:20
Kolèl Torà - Chassidut
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
16:30 - 17:30
La Tefillà del cuore
Benvenute nel mondo della tefillà! Esploreremo la storia ed il significato, l'ordine delle preghiere e la loro rilevanza con la Rabbanit Sarah Hazan.
איפה:
 Off  Download
16:30 - 17:30
La Tefillà del cuore
Benvenute nel mondo della tefillà! Esploreremo la storia ed il significato, l'ordine delle preghiere e la loro rilevanza con la Rabbanit Sarah Hazan.
איפה:
יום שלישי, 4 פברואר 2020
ט שבט ה׳תש״פ
 Off  Download
7:30
Kolèl Torà -Mishnà
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
12:00
Talmùd Torà per ragazzi
Lezioni d'Ebraismo per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, con Rav Meir Shaikewitz.
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Roma, 00100 Italy
 Off  Download
20:00
Sinai Scholars per Studenti
Corso per studenti universitari, con Rav Menachem Lazar
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Rome, 00100 Italy
יום רביעי, 5 פברואר 2020
י שבט ה׳תש״פ
 Off  Download
7:30
Kolèl Torà - Halachà
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
12:00
Talmùd Torà per ragazzi
Lezione d'Ebraismo per ragazzi dagli 8 ai 12 anni con Rav Meir Shaikewitz.
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Rome, 00100 Italy
יום חמישי, 6 פברואר 2020
י״א שבט ה׳תש״פ
 Off  Download
7:20
Kolèl Torà - Ghemarà (Talmud)
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
20:00
Sinai Scholars per Studenti
Corso per studenti universitari, con Rav Menachem Lazar
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Rome, 00100 Italy
יום שישי, 7 פברואר 2020
י״ב שבט ה׳תש״פ
הדלקת נרות בשעה 17:14
 Off  Download
18:00 - 20:00
Friday night with Chabad
Join Chabad for the Shabbat meal and experience
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Roma, 00100 Italy
שבת, 8 פברואר 2020
י״ג שבט ה׳תש״פ
צאת השבת 18:16
 Off  Download
12:00
Mesibbat Shabbat
Attività per bambini ogni Shabbat pomeriggio
 Off  Download
16:00
Seudà Shlishìt
Ogni Shabbat pomeriggio, lezione con Rav Ytzchak Hazan. Minchà, il delizioso cibo della Morà Sarah, storie, canti, arvìt e havdalà insieme.
איפה:
יום ראשון, 9 פברואר 2020
י״ד שבט ה׳תש״פ
 Off  Download
12:00
Tefillìn Club
Tefillìn club per ragazzi con Rav Meir Shaikewitz
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Roma, 00100 Italy
 Off  Download
15:00
Corso Bat Mitzvà
BMC corso Bat Mitzvà con la Rabbanit Rivkie Lazar
יום שני, 10 פברואר 2020
ט״ו שבט ה׳תש״פ
 Off  Download
7:20
Kolèl Torà - Chassidut
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
16:30 - 17:30
La Tefillà del cuore
Benvenute nel mondo della tefillà! Esploreremo la storia ed il significato, l'ordine delle preghiere e la loro rilevanza con la Rabbanit Sarah Hazan.
איפה:
 Off  Download
16:30 - 17:30
La Tefillà del cuore
Benvenute nel mondo della tefillà! Esploreremo la storia ed il significato, l'ordine delle preghiere e la loro rilevanza con la Rabbanit Sarah Hazan.
איפה:
יום שלישי, 11 פברואר 2020
ט״ז שבט ה׳תש״פ
 Off  Download
7:30
Kolèl Torà -Mishnà
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
12:00
Talmùd Torà per ragazzi
Lezioni d'Ebraismo per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, con Rav Meir Shaikewitz.
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Roma, 00100 Italy
 Off  Download
20:00
Sinai Scholars per Studenti
Corso per studenti universitari, con Rav Menachem Lazar
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Rome, 00100 Italy
יום רביעי, 12 פברואר 2020
י״ז שבט ה׳תש״פ
 Off  Download
7:30
Kolèl Torà - Halachà
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
12:00
Talmùd Torà per ragazzi
Lezione d'Ebraismo per ragazzi dagli 8 ai 12 anni con Rav Meir Shaikewitz.
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Rome, 00100 Italy
יום חמישי, 13 פברואר 2020
י״ח שבט ה׳תש״פ
 Off  Download
7:20
Kolèl Torà - Ghemarà (Talmud)
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
20:00
Sinai Scholars per Studenti
Corso per studenti universitari, con Rav Menachem Lazar
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Rome, 00100 Italy
יום שישי, 14 פברואר 2020
י״ט שבט ה׳תש״פ
הדלקת נרות בשעה 17:23
 Off  Download
18:00 - 20:00
Friday night with Chabad
Join Chabad for the Shabbat meal and experience
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Roma, 00100 Italy
שבת, 15 פברואר 2020
כ שבט ה׳תש״פ
צאת השבת 18:25
 Off  Download
12:00
Mesibbat Shabbat
Attività per bambini ogni Shabbat pomeriggio
 Off  Download
16:00
Seudà Shlishìt
Ogni Shabbat pomeriggio, lezione con Rav Ytzchak Hazan. Minchà, il delizioso cibo della Morà Sarah, storie, canti, arvìt e havdalà insieme.
איפה:
יום ראשון, 16 פברואר 2020
כ״א שבט ה׳תש״פ
 Off  Download
12:00
Tefillìn Club
Tefillìn club per ragazzi con Rav Meir Shaikewitz
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Roma, 00100 Italy
 Off  Download
15:00
Corso Bat Mitzvà
BMC corso Bat Mitzvà con la Rabbanit Rivkie Lazar
יום שני, 17 פברואר 2020
כ״ב שבט ה׳תש״פ
 Off  Download
7:20
Kolèl Torà - Chassidut
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
16:30 - 17:30
La Tefillà del cuore
Benvenute nel mondo della tefillà! Esploreremo la storia ed il significato, l'ordine delle preghiere e la loro rilevanza con la Rabbanit Sarah Hazan.
איפה:
 Off  Download
16:30 - 17:30
La Tefillà del cuore
Benvenute nel mondo della tefillà! Esploreremo la storia ed il significato, l'ordine delle preghiere e la loro rilevanza con la Rabbanit Sarah Hazan.
איפה:
יום שלישי, 18 פברואר 2020
כ״ג שבט ה׳תש״פ
 Off  Download
7:30
Kolèl Torà -Mishnà
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
12:00
Talmùd Torà per ragazzi
Lezioni d'Ebraismo per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, con Rav Meir Shaikewitz.
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Roma, 00100 Italy
 Off  Download
20:00
Sinai Scholars per Studenti
Corso per studenti universitari, con Rav Menachem Lazar
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Rome, 00100 Italy
יום רביעי, 19 פברואר 2020
כ״ד שבט ה׳תש״פ
 Off  Download
7:30
Kolèl Torà - Halachà
Al Tempio dei Colli Portuensi con Rav Shalom Hazan.
Le lezioni Kolèl Torà sono le'iluy nishmàt lo Shochet Rav Elia Ouazana z.l.
איפה:
Tempio Colli Portuensi
Tempio Colli Roma, 00100 Italy
 Off  Download
12:00
Talmùd Torà per ragazzi
Lezione d'Ebraismo per ragazzi dagli 8 ai 12 anni con Rav Meir Shaikewitz.
איפה:
Chabad Piazza Bologna
Piazza Bologna Rome, 00100 Italy