קבלו את מיטב התוכן של אתר בית חב"ד ישירות למייל מידי שבוע!
תשובות לשאלות מרתקות, סיפורים אמתיים מהחיים, טיפים ומדריכים לחגים ומידע יהודי מרענן!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
Los Angeles, CA 90077 | שינוי

אוקטובר - נובמבר 2021

Calendar for: Chabad of Bel Air , Los Angeles, CA   |   יצירת קשר
שבת, 23 אוקטובר 2021
י״ז חשון ה׳תשפ״ב
צאת השבת 18:47
 Off  Download
10:00
Services
Filled with Singing and the Famous TORAH ENTERTAINMENT at 11am. Community Lunch after Services!
יום ראשון, 24 אוקטובר 2021
י״ח חשון ה׳תשפ״ב
יום שני, 25 אוקטובר 2021
י״ט חשון ה׳תשפ״ב
יום שלישי, 26 אוקטובר 2021
כ חשון ה׳תשפ״ב
יום רביעי, 27 אוקטובר 2021
כ״א חשון ה׳תשפ״ב
יום חמישי, 28 אוקטובר 2021
כ״ב חשון ה׳תשפ״ב
יום שישי, 29 אוקטובר 2021
כ״ג חשון ה׳תשפ״ב
הדלקת נרות בשעה 17:45
 Off  Download
18:30 - 19:30
Services
Filled with Singing, Inspirational Speech and Oneg after
שבת, 30 אוקטובר 2021
כ״ד חשון ה׳תשפ״ב
צאת השבת 18:40
 Off  Download
10:00
Services
Filled with Singing and the Famous TORAH ENTERTAINMENT at 11am. Community Lunch after Services!
יום ראשון, 31 אוקטובר 2021
כ״ה חשון ה׳תשפ״ב
יום שני, 1 נובמבר 2021
כ״ו חשון ה׳תשפ״ב
יום שלישי, 2 נובמבר 2021
כ״ז חשון ה׳תשפ״ב
יום רביעי, 3 נובמבר 2021
כ״ח חשון ה׳תשפ״ב
יום חמישי, 4 נובמבר 2021
כ״ט חשון ה׳תשפ״ב
יום שישי, 5 נובמבר 2021
א כסלו ה׳תשפ״ב
הדלקת נרות בשעה 17:39
 Off  Download
18:30 - 19:30
Services
Filled with Singing, Inspirational Speech and Oneg after
שבת, 6 נובמבר 2021
ב כסלו ה׳תשפ״ב
צאת השבת 18:35
 Off  Download
10:00
Services
Filled with Singing and the Famous TORAH ENTERTAINMENT at 11am. Community Lunch after Services!
יום ראשון, 7 נובמבר 2021
ג כסלו ה׳תשפ״ב
יום שני, 8 נובמבר 2021
ד כסלו ה׳תשפ״ב
יום שלישי, 9 נובמבר 2021
ה כסלו ה׳תשפ״ב
יום רביעי, 10 נובמבר 2021
ו כסלו ה׳תשפ״ב
יום חמישי, 11 נובמבר 2021
ז כסלו ה׳תשפ״ב
יום שישי, 12 נובמבר 2021
ח כסלו ה׳תשפ״ב
הדלקת נרות בשעה 16:34
 Off  Download
18:30 - 19:30
Services
Filled with Singing, Inspirational Speech and Oneg after
שבת, 13 נובמבר 2021
ט כסלו ה׳תשפ״ב
צאת השבת 17:30
 Off  Download
10:00
Services
Filled with Singing and the Famous TORAH ENTERTAINMENT at 11am. Community Lunch after Services!
יום ראשון, 14 נובמבר 2021
י כסלו ה׳תשפ״ב
יום שני, 15 נובמבר 2021
י״א כסלו ה׳תשפ״ב
יום שלישי, 16 נובמבר 2021
י״ב כסלו ה׳תשפ״ב
יום רביעי, 17 נובמבר 2021
י״ג כסלו ה׳תשפ״ב
יום חמישי, 18 נובמבר 2021
י״ד כסלו ה׳תשפ״ב
יום שישי, 19 נובמבר 2021
ט״ו כסלו ה׳תשפ״ב
הדלקת נרות בשעה 16:30
 Off  Download
18:30 - 19:30
Services
Filled with Singing, Inspirational Speech and Oneg after
שבת, 20 נובמבר 2021
ט״ז כסלו ה׳תשפ״ב
צאת השבת 17:27
 Off  Download
10:00
Services
Filled with Singing and the Famous TORAH ENTERTAINMENT at 11am. Community Lunch after Services!
יום ראשון, 21 נובמבר 2021
י״ז כסלו ה׳תשפ״ב
יום שני, 22 נובמבר 2021
י״ח כסלו ה׳תשפ״ב
יום שלישי, 23 נובמבר 2021
י״ט כסלו ה׳תשפ״ב