ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 24. יולי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:22
עלות השחר (עלות השחר):
05:02
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:51
זריחה (הנץ החמה):
09:17
סוף זמן קריאת שמע:
10:27
סוף זמן תפילת שחרית:
12:47
חצות (היום):
13:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:53
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:20
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:43
שקיעת החמה (שקיעה):
20:11
לילה (צאת הכוכבים):
00:47
חצות הלילה (הלילה):
70:00 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

משה משמיד את עגל הזהב, ועולה שוב להר סיני כדי להתחנן לפני ה' למחול לעם היהודי על חטאיו.