ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 23. יולי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:21
עלות השחר (עלות השחר) | תחילת הצום:
05:01
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:50
זריחה (הנץ החמה):
09:16
סוף זמן קריאת שמע:
10:26
סוף זמן תפילת שחרית:
12:47
חצות (היום):
13:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:53
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:21
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:44
שקיעת החמה (שקיעה):
20:12
לילה (צאת הכוכבים) | סיום הצום:
00:47
חצות הלילה (הלילה):
70:07 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
צום שבעה-עשר בתמוז
היסטוריה יהודית

בעקבות חמשה אירועים טראגיים שאירעו ביום זה, יום י"ז בתמוז נקבע ליום צום.

המאורע הראשון אירע בשנת ב'תמח לבריאת העולם, ארבעים יום לאחר מתן-תורה. משה ירד מן ההר ובידו שתי לוחות הברית. כשראה את ישראל עובדים לעגל הזהב, הוא השליך מידו את הלוחות והם נשברו.

הקרבת הקרבן היומי ("תמיד") בבית-המקדש הופסקה, שלושה שבועות לפני שבית המקדש חרב על-ידי הבבלים.

שלושה אירועים עצובים נוספים אירעו ביום זה, וכולם אירעו באותה שנה:

- חומות ירושלים נפרצו על-ידי הרומאים.

- אפוסטמוס, קצין רומאי, שרף את התורה,

- והציב צלם בבית המקדש.

הלחימה בירושלים נמשכה שלושה שבועות נוספים, עד ליום תשעה באב אז הוצת בית המקדש ועלה בלהבות.

הלכות ומנהגים

י"ז בתמוז הוא יום צום, באבל על חומות ירושלים שנפרצו ומאורעות עצובים נוספים שאירעו ביום זה (ראה "היום בהיסטוריה היהודית"). יום זה מנוצל להוספה במעשים טובים, כדי לתקן את הסיבות שהביאו לאירועים אלו.

במהלך הצום – מעלות השחר ועד צאת הכוכבים – לא אוכלים ולא שותים. כמו-כן בשעת התפילה מוסיפים קטעים מיוחדים ("סליחות") וכן קוראים בתורה מענין היום.

התקופה שבין י"ז בתמוז ועד לתשעה באב, מכונה בשם "שלושת השבועות" בהם מתאבלים על חורבן ירושלים וחורבן בית-המקדש.

בתקופה זו אין מקיימים חתונות או אירועי שמחה אחרים, אין מסתפרים, ועינוגים שונים אסורים לגמרי או באופן חלקי (לרשימה מדוייקת ולפרטים נוספים אנא פנה אל הרב המקומי, או אל הספר "שולחן ערוך").

הרבי מליובאוויטש קרא לנצל ימים אלו כדי להוסיף בנתינת צדקה ובלימוד תורה (על יסוד הפסוק "ציון במשפט תפדה, ושביה בצדקה" (ישעיה א, כז), ובמיוחד בלימוד הלכות הקשורות לבנין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו.