ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 22. יולי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:20
עלות השחר (עלות השחר):
05:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:50
זריחה (הנץ החמה):
09:16
סוף זמן קריאת שמע:
10:26
סוף זמן תפילת שחרית:
12:47
חצות (היום):
13:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:53
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:21
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:45
שקיעת החמה (שקיעה):
20:12
לילה (צאת הכוכבים):
00:47
חצות הלילה (הלילה):
70:13 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בשנת ב'תמח לבריאת העולם, היה יום ט"ז תמוז יום הארבעים מאז שעלה משה אל ההר. בני-ישראל האמינו – בחישוב מוטעה – כי הוא ירד מן ההר בו ביום (למעשה הוא ירד למחרת). כשראו שמשה בושש לבוא, תבעו בני-ישראל מאהרן לעשות להם אלוקים אשר "ילכו לפניהם". חור (אחיינו של משה, בנם של מרים וכלב) ניסה למחות בהם אך נהרג על-ידי ההמון. אהרן עשה עגל עשוי זהב.