ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 15. יולי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:15
עלות השחר (עלות השחר):
04:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:45
זריחה (הנץ החמה):
09:14
סוף זמן קריאת שמע:
10:25
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:55
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:24
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:48
שקיעת החמה (שקיעה):
20:16
לילה (צאת הכוכבים):
00:47
חצות הלילה (הלילה):
70:52 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בתשיעי לחודש תמוז פרץ צבא המלך הבבלי נבוכדנצאר את חומות ירושלים. המלך צדקיהו נלכד על-ידי החיילים והובא לבבל. כיבוש ירושלים הושלם חודש לאחר-מכן, כאשר בית המקדש הראשון נחרב ורוב היהודים תושבי הארץ גלו לבבל. נהוג היה לצום ביום זה, לזכר החורבן, אך לאחר הפעם השניה בה נפרצו חומות העיר, בי"ז בתמוז – הפעם על-ידי הרומאים – נקבע הצום לי"ז בחודש.