ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 16. יולי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:15
עלות השחר (עלות השחר):
04:56
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:46
זריחה (הנץ החמה):
09:14
סוף זמן קריאת שמע:
10:25
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:55
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:24
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:48
שקיעת החמה (שקיעה):
20:16
לילה (צאת הכוכבים):
00:47
חצות הלילה (הלילה):
70:47 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):