ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 19. יולי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:18
עלות השחר (עלות השחר):
04:58
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:48
זריחה (הנץ החמה):
09:15
סוף זמן קריאת שמע:
10:26
סוף זמן תפילת שחרית:
12:47
חצות (היום):
13:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:54
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:22
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:24
הדלקת נרות:
19:46
שקיעת החמה (שקיעה):
20:14
לילה (צאת הכוכבים):
00:47
חצות הלילה (הלילה):
70:31 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום זה קיבל רבי יוסף יצחק את המסמכים הרשמיים המבשרים על שחרורו, וכי יכול הוא לשוב לביתו בעיר לנינגרד.

ימי יב-יג תמוז מצויינים על-ידי חסידי חב"ד בכל מושבותיהם כ"חג הגאולה".