ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 21. יולי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:20
עלות השחר (עלות השחר):
04:59
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:49
זריחה (הנץ החמה):
09:16
סוף זמן קריאת שמע:
10:26
סוף זמן תפילת שחרית:
12:47
חצות (היום):
13:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:54
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:22
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:45
שקיעת החמה (שקיעה):
20:13
לילה (צאת הכוכבים):
00:47
חצות הלילה (הלילה):
70:19 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רבי חיים בן עטר, מחבר הספר "אור החיים" על התורה, תלמיד חכם ומקובל, נפטר ביום זה. הוא נולד במרוקו, אך חי, התגורר ולימד תורה גם באלג'יריה, איטליה, עכו וירושלים, שם התיישב שנה אחת לפני פטירתו. רבות מסופר על גדולתו וקדושתו, וכן על נסיונותיו של הבעל שם טוב להגיע לארץ ישראל כדי להפגש איתו, באמונה שיחדיו הם יוכלו להביא את המשיח ואת הגאולה השלימה.