ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 20. יולי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:19
עלות השחר (עלות השחר):
04:59
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:48
זריחה (הנץ החמה):
09:15
סוף זמן קריאת שמע:
10:26
סוף זמן תפילת שחרית:
12:47
חצות (היום):
13:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:54
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:22
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:46
שקיעת החמה (שקיעה):
20:27
צאת השבת:
00:47
חצות הלילה (הלילה):
70:25 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה. השבת אנו קוראים את הפרק השישי מפרקי אבות.