ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 5. אוקטובר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:21
עלות השחר (עלות השחר):
05:54
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:38
זריחה (הנץ החמה):
09:31
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:28
חצות (היום):
12:59
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:56
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:10
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:20
שקיעת החמה (שקיעה):
18:56
צאת השבת:
00:29
חצות הלילה (הלילה):
59:08 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הרבנית דבורה לאה, בתו של רבי שניאור זלמן מליאדי ואמו של רבי מנחם מענדל, האדמו"ר הצמח צדק, נפטרה ביום זה שלושה ימים לאחר יום ההולדת השלישי של בנה.

הלכות ומנהגים

הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים מכונים "עשרת ימי תשובה. חז"ל מציינים כי על תקופה זו נאמר "דרשו ה' בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב". במהלך התפילות מוסיפים "אבינו מלכנו", ובתפילת שמונה עשרה מוסיפים קטעים מיוחדים לימים אלו.

השבת שבין ראש השנה ויום הכיפורים מכונה בשם "שבת שובה", על שם ההפטרה שנקראת השבוע המתחילה במילים "שובה ישראל עד ה' אלוקיך".

הבעל שם טוב תיקן לומר 3 פרקי תהילים בכל יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, כאשר ביום הכיפורים אומרים 36 פרקים. היום אומרים את הפרקים צד-צה-צו.