ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 9. ספטמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:03
עלות השחר (עלות השחר):
05:37
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:21
זריחה (הנץ החמה):
09:27
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:10
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:20
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:39
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:54
שקיעת החמה (שקיעה):
19:19
לילה (צאת הכוכבים):
00:38
חצות הלילה (הלילה):
63:21 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים טז-יז-יח בתהילים.