הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 8 ספטמבר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:02
עלות השחר (עלות השחר):
05:36
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:21
זריחה (הנץ החמה):
09:27
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:38
חצות (היום):
13:10
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:21
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:40
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:56
שקיעת החמה (שקיעה):
19:21
לילה (צאת הכוכבים):
00:38
חצות הלילה (הלילה):
63:31 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים נה-נו-נז בתהילים.