ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 8. ספטמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:02
עלות השחר (עלות השחר):
05:36
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:21
זריחה (הנץ החמה):
09:27
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:38
חצות (היום):
13:10
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:21
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:40
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:56
שקיעת החמה (שקיעה):
19:21
לילה (צאת הכוכבים):
00:38
חצות הלילה (הלילה):
63:31 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

העליה החסידית הראשונה לארץ הקודש, בהנהגת רבי מנחם מענדל מוויטבסק, רבי אברהם מקאליסק ורבי ישראל מפולוצק, הגיע לארץ הקודש בה' באלול בשנת ה'תקלז (1777 לספירה).

העולים כולם היו חסידי המנהיג השני של תנועת החסידות, רבי דובער "המגיד ממעזריטש" (שנפטר 5 שנים קודם לכן) וידידים של רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד. לכתחילה ביקש רבי שניאור להצטרף לקבוצה ולעלות לארץ הקודש, אך כשהגיעו לעיר מוהילוב על גדות נהר הדונייצק, הורה רבי מנחם מענדל מוויטבסק - אותו החשיב רבי שניאור זלמן לרבו, לאחר פטירת המגיד - להישאר ולהנהיג את תנועת החסידות בבלרוס ובליטא. רבי שניאור זלמן שמר על קשר הדוק עם המתיישבים בארץ וגייס עבורם סכומים רבים.

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים יג-יד-טו בתהילים.