ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 6. ספטמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:01
עלות השחר (עלות השחר):
05:35
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:19
זריחה (הנץ החמה):
09:27
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:38
חצות (היום):
13:11
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:23
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:43
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:36
הדלקת נרות:
18:58
שקיעת החמה (שקיעה):
19:23
לילה (צאת הכוכבים):
00:39
חצות הלילה (הלילה):
63:50 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הרב אברהם יצחק קוק הפך לרב הראשי האשכנזי הראשון לישראל לאחר תחילת המנדט הבריטי בשנת 1920. הוא היה מקובל ואבי התנועה הציונית-דתית, ונפטר ביום זה.

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים ז-ח-ט בתהילים.