ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 4. ספטמבר 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:59
עלות השחר (עלות השחר):
05:33
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:18
זריחה (הנץ החמה):
09:26
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:39
חצות (היום):
13:12
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:25
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:45
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:02
שקיעת החמה (שקיעה):
19:27
לילה (צאת הכוכבים):
00:39
חצות הלילה (הלילה):
64:14 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):