ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 4. ספטמבר 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:59
עלות השחר (עלות השחר):
05:33
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:18
זריחה (הנץ החמה):
09:26
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:39
חצות (היום):
13:12
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:25
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:45
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:01
שקיעת החמה (שקיעה):
19:38
צאת השבת:
00:39
חצות הלילה (הלילה):
64:11 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

כ"ז באלול הוא יום פטירת רבי שלום רוקח, מייסד שושלת חסידות בעלז.

הלכות ומנהגים

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. השבת אנו לומדים את הפרק הראשון. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה. השבת - אנו מסיימים את לימוד המסכת בקריאת הפרק החמישי והשישי מפרקי אבות.

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים עט-פ-פא בתהילים.