הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 4 ספטמבר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:59
עלות השחר (עלות השחר):
05:33
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:18
זריחה (הנץ החמה):
09:27
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:39
חצות (היום):
13:12
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:25
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:45
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:39
הדלקת נרות:
19:01
שקיעת החמה (שקיעה):
19:26
לילה (צאת הכוכבים):
00:39
חצות הלילה (הלילה):
64:09 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, הישיבה הראשונה ששילבה בין לימוד 'נגלה' ותורת החסידות בסדר לימוד מסודר, נוסדה ביום זה על-ידי האדמו"ר החמישי מליובאוויטש, רבי שלום דובער שניאורסאהן.

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים מג-מד-מה בתהילים.