ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 30. ספטמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:18
עלות השחר (עלות השחר):
05:51
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:34
זריחה (הנץ החמה):
09:30
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:30
חצות (היום):
13:01
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:01
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:16
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:27
שקיעת החמה (שקיעה):
18:52
לילה (צאת הכוכבים):
00:30
חצות הלילה (הלילה):
59:57 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

כ"ז באלול הוא יום פטירת רבי שלום רוקח, מייסד שושלת חסידות בעלז.

הלכות ומנהגים

כהכנה ל"ימים הנוראים" של ראש השנה ויום כיפור, נאמרים תפילות ה'סליחות'. הסליחות נאמרות בשעות המוקדמות של הבוקר לפני תפילת השחר. את הסליחות נאמר עד לערב ראש השנה.

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים עט-פ-פא בתהילים.