הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 30 ספטמבר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:18
עלות השחר (עלות השחר):
05:51
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:34
זריחה (הנץ החמה):
09:30
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:30
חצות (היום):
13:01
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:01
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:16
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:27
שקיעת החמה (שקיעה):
18:52
לילה (צאת הכוכבים):
00:30
חצות הלילה (הלילה):
59:57 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רבי אברהם, בנו של רבי דובער "המגיד ממעזריטש" וחבר ללימודים של רבי שניאור זלמן מליאדי, נפטר ביום זה. הוא כונה "אברהם המלאך" בשל צדיקותו.