ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 3. ספטמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:58
עלות השחר (עלות השחר):
05:33
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:18
זריחה (הנץ החמה):
09:26
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:39
חצות (היום):
13:12
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:25
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:46
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:02
שקיעת החמה (שקיעה):
19:27
לילה (צאת הכוכבים):
00:40
חצות הלילה (הלילה):
64:18 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
ראש חודש
היסטוריה יהודית

לאחר שניפץ את לוחות הברית מעשה ידי האלוקים, כשראה את בני-ישראל עובדים לעגל, חצב משה ביום זה שתי לוחות, ששה טפחים על ששה טפחים. לוחות אלו מכונות בשם "הלוחות השניות".

הלכות ומנהגים

היום הוא היום הראשון של ראש חודש אלול.

במהלך התפילה מוסיפים קטעי תפילה מיוחדים: "חצי הלל" (פרקי תהלים שתוכנם שבח והודאה לה'), "יעלה ויבוא" בתפילת שמונה-עשרה וכן בברכת המזון, ותפילת "מוסף". אין אומרים תחנון בתפילות יום זה.

רבים מציינים את ראש החודש בסעודה חגיגית ובמיעוט עשיית מלאכה. המנהג האחרון נפוץ במיוחד אצל נשי ישראל.

לחודש אלול מנהגים מיוחדים (ראה במדור "הלכות ומנהגים" של א אלול). מנהגים מסויימים מקיימים כבר היום: אמירת המזמור "לדוד ה' אורי וישעי" (תהלים כז) נאמר בסוף תפילת שחרית ותפילת מנחה (ממשיכים באמירת מזמור זה עד ליום הושענא רבא (כא תשרי).

כמו-כן נהוג להתאמן בתקיעת השופר במשך יום זה, כהכנה לאוירת התשובה וחשבון הנפש של חודש אלול.