ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת ז. אלול ה׳תשפ״ב

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:58
עלות השחר (עלות השחר):
05:32
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:17
זריחה (הנץ החמה):
09:26
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:40
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:26
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:46
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:03
שקיעת החמה (שקיעה):
19:40
צאת השבת:
00:40
חצות הלילה (הלילה):
64:23 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

עמרם ויוכבד, הורי משה, התגרשו לאחר שפרעה גזר להרוג כל בן זכר שיוולד. לאחר שמרים בת השש הוכיחה את אביה ("פרעה גזר רק על הזכרים, ואתה גזרת גם על הנקבות") הם נישאו מחדש בז' באלול.

לאחר שהוציאו את דיבת הארץ רעה, מתו המרגלים במגיפה ביום זה (סוטה, לה, א)

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים יט-כ-כא בתהילים.