ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 28. ספטמבר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:16
עלות השחר (עלות השחר):
05:49
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:33
זריחה (הנץ החמה):
09:30
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:31
חצות (היום):
13:02
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:03
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:19
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:30
שקיעת החמה (שקיעה):
18:55
לילה (צאת הכוכבים):
00:31
חצות הלילה (הלילה):
60:24 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רבי עקיבא איגר, שהיה תלמיד חכם, עילוי וסמכות הלכתית נחשבת, נפטר בי"ג בתשרי.

רבי שמואל שניאורסאהן, הידוע בכינוי הרבי "המהר"ש" על שם ראשי התיבות של שמו, היה האדמו"ר הרביעי של חסידות חב"ד- ליובאוויטש.

הוא נולד לאביו, הרבי השלישי של ליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן - האדמו"ר הצמח צדק. הוא היה הצעיר מבין שבעת הבנים, ונבחר למלא את מקום אביו כמנהיג חסידות חב"ד בבירתה - ליובאוויטש. (ארבעה מאחיו הקימו סניפים נוספים של חסידות חב"ד בעיירות באוקראינה ובבלרוס).

לבד מחיבור ואמירת למעלה מאלף מאמרי חסידות, רבי שמואל התמסר למצב היהודים שברוסיה הצארית. הוא נסע פעמים רבות לחו"ל כדי להפעיל לחץ על ממשלת הצאר שיפעלו למניעת פוגרומים ביהודים. הוא נפטר בי"ג בתשרי תרמ"ג (1882).