ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 27. ספטמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:16
עלות השחר (עלות השחר):
05:49
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:32
זריחה (הנץ החמה):
09:30
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:31
חצות (היום):
13:02
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:03
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:19
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:09
הדלקת נרות:
18:31
שקיעת החמה (שקיעה):
18:55
לילה (צאת הכוכבים):
00:31
חצות הלילה (הלילה):
60:26 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

י"ד באלול הוא יום פטירתו של החפץ חיים, רבי ישראל מאיר קגן שחיבר את הספר חפץ חיים העוסק באיסור דיבור לשון הרע ורכילות. בנוסף, הוא חיבר את הספר "משנה ברורה" - ספר הלכתי.

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים ע-עא-עב בתהילים.