ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי כ״ג. אלול ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:15
עלות השחר (עלות השחר):
05:48
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:32
זריחה (הנץ החמה):
09:30
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:31
חצות (היום):
13:03
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:04
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:20
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:32
שקיעת החמה (שקיעה):
18:57
לילה (צאת הכוכבים):
00:32
חצות הלילה (הלילה):
60:36 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום ה-301 למבול, שלח נח את היונה בפעם השניה (ראה "היום בהיסטוריה היהודית" של יום י"ז באלול). הפעם היונה חזרה רק בשעות ערב, ובפיה עלה זית. נח ידע שהמים כלו מעל הארץ.

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים סז-סח-סט בתהילים.