ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 25. ספטמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:14
עלות השחר (עלות השחר):
05:47
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:31
זריחה (הנץ החמה):
09:29
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:32
חצות (היום):
13:03
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:05
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:21
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:33
שקיעת החמה (שקיעה):
18:58
לילה (צאת הכוכבים):
00:32
חצות הלילה (הלילה):
60:45 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים סד-סה-סו בתהילים.