ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת כ״ח. אלול ה׳תשפ״ב

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:13
עלות השחר (עלות השחר):
05:46
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:30
זריחה (הנץ החמה):
09:29
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:32
חצות (היום):
13:04
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:07
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:23
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:35
שקיעת החמה (שקיעה):
19:11
צאת השבת:
00:32
חצות הלילה (הלילה):
61:00 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים פב-פג-פד בתהילים.