ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 22. ספטמבר 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:12
עלות השחר (עלות השחר):
05:45
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:29
זריחה (הנץ החמה):
09:29
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:33
חצות (היום):
13:05
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:09
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:25
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:38
שקיעת החמה (שקיעה):
19:03
לילה (צאת הכוכבים):
00:33
חצות הלילה (הלילה):
61:20 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

כהכנה ל"ימים הנוראים" של ראש השנה ויום כיפור, נאמרים תפילות ה'סליחות'. הסליחות נאמרות בשעות המוקדמות של הבוקר לפני תפילת השחר. את הסליחות נאמר עד לערב ראש השנה.

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים עו-עז-עח בתהילים.