ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 21. ספטמבר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:11
עלות השחר (עלות השחר):
05:44
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:28
זריחה (הנץ החמה):
09:29
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:33
חצות (היום):
13:05
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:10
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:27
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:40
שקיעת החמה (שקיעה):
19:04
לילה (צאת הכוכבים):
00:34
חצות הלילה (הלילה):
61:32 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ו בתשרי הוא יום הפטירה של הרבנית חנה, אמו של הרבי מליובאוויטש. כאשתו של רב העיר דנייפרופטרובסק שבאוקראינה, הייתה הרבנית מעורבת בכל מאודה בחיי הקהילה היהודיים. כאשר בעלה נשפט על-ידי השלטונות הסובייטים בעוון הפצת יהדות ונשלח לארץ גזירה, היא התלוותה אליו ואף דאגה לייצור דיו למען יוכל להמשיך ולרשום את חידושי התורה שלו למען הדורות הבאים.

לאחר שנמלטה מרוסיה היא היגרה לארצות הברית, שם התגוררה במחיצת בנה הגדול עד לפטירתה בשנת תשכ"ה - 1964.

הלכות ומנהגים

הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים מכונים "עשרת ימי תשובה. חז"ל מציינים כי על תקופה זו נאמר "דרשו ה' בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב". במהלך התפילות מוסיפים "אבינו מלכנו", ובתפילת שמונה עשרה מוסיפים קטעים מיוחדים לימים אלו.

הבעל שם טוב תיקן לומר 3 פרקי תהילים בכל יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, כאשר ביום הכיפורים אומרים 36 פרקים. היום אומרים את הפרקים קג-קד-קה בתהילים.