ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 20. ספטמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:11
עלות השחר (עלות השחר):
05:44
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:28
זריחה (הנץ החמה):
09:29
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:33
חצות (היום):
13:05
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:10
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:27
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:18
הדלקת נרות:
18:40
שקיעת החמה (שקיעה):
19:05
לילה (צאת הכוכבים):
00:34
חצות הלילה (הלילה):
61:34 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר ששילוח העורב לא הביא את התוצאות המבוקשות (ראה "היום בהיסטוריה היהודית" של י' אלול), שלח נח יונה כדי לראות האם כלו המים מעל הארץ. היונה לא מצאה מנוח לכף רגליה ושבה אל התיבה. נח המתין שבוע נוסף בטרם ניסה שוב לשלוח אותה.

ביום זה נישאו רבי ברוך והרבנית רבקה, הורי רבי שניאור זלמן מליאדי - מייסד תנועת חב"ד.

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים מט-נ-נא בתהילים.