ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי ה. תשרי ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:10
עלות השחר (עלות השחר):
05:44
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:28
זריחה (הנץ החמה):
09:29
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:34
חצות (היום):
13:06
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:11
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:28
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:41
שקיעת החמה (שקיעה):
19:06
לילה (צאת הכוכבים):
00:34
חצות הלילה (הלילה):
61:41 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

התנא המפורסם רבי עקיבא נאסר על ידי הרומאים בה' בתשרי. העינויים שעבר הביאו למותו, והדברים הועלו על כתב בפיוט "אלה אזכרה" שנאמר בתפילת יום כיפור.

הלכות ומנהגים

הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים מכונים "עשרת ימי תשובה. חז"ל מציינים כי על תקופה זו נאמר "דרשו ה' בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב". במהלך התפילות מוסיפים "אבינו מלכנו", ובתפילת שמונה עשרה מוסיפים קטעים מיוחדים לימים אלו.

הבעל שם טוב תיקן לומר 3 פרקי תהילים בכל יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, כאשר ביום הכיפורים אומרים 36 פרקים. היום אומרים את הפרקים ק-קא-קב .