ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 20. ספטמבר 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:11
עלות השחר (עלות השחר):
05:44
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:28
זריחה (הנץ החמה):
09:29
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:34
חצות (היום):
13:05
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:10
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:27
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:18
הדלקת נרות:
18:40
שקיעת החמה (שקיעה):
19:05
לילה (צאת הכוכבים):
00:34
חצות הלילה (הלילה):
61:37 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
ערב חג הסוכות