ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 2. ספטמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:58
עלות השחר (עלות השחר):
05:32
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:17
זריחה (הנץ החמה):
09:26
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:40
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:26
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:47
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:03
שקיעת החמה (שקיעה):
19:29
לילה (צאת הכוכבים):
00:40
חצות הלילה (הלילה):
64:28 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בתאריך זה, רבי שניאור זלמן מליאדי – מייסד חסידות חב"ד – שסייע ותמך בצאר הרוסי במלחמתו נגד נפוליאון – נמלט מעירו מחשש הצרפתים המתקדמים לתוך רוסיה הלבנה. לאחר חמשה חודשים הוא הגיע לכפר פיענא, הבריחה החפוזה והחורף הרוסי הקשה הפיל אותו למשכב. הוא נפטר בכ"ד בטבת.