ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 2. ספטמבר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:57
עלות השחר (עלות השחר):
05:31
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:16
זריחה (הנץ החמה):
09:26
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:40
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:27
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:48
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:04
שקיעת החמה (שקיעה):
19:41
צאת השבת:
00:40
חצות הלילה (הלילה):
64:35 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים מו-מז-מח בתהילים.