ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי ו. אלול ה׳תשפ״ב

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:57
עלות השחר (עלות השחר):
05:32
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:17
זריחה (הנץ החמה):
09:26
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:40
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:27
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:47
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:42
הדלקת נרות:
19:04
שקיעת החמה (שקיעה):
19:29
לילה (צאת הכוכבים):
00:40
חצות הלילה (הלילה):
64:33 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים טז-יז-יח בתהילים.