ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי ט״ז. אלול ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:10
עלות השחר (עלות השחר):
05:43
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:27
זריחה (הנץ החמה):
09:29
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:34
חצות (היום):
13:06
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:11
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:28
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:41
שקיעת החמה (שקיעה):
19:06
לילה (צאת הכוכבים):
00:34
חצות הלילה (הלילה):
61:44 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים מו-מז-מח בתהילים.