ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי ט״ו. אלול ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:10
עלות השחר (עלות השחר):
05:43
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:27
זריחה (הנץ החמה):
09:28
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:34
חצות (היום):
13:06
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:12
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:29
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:42
שקיעת החמה (שקיעה):
19:07
לילה (צאת הכוכבים):
00:34
חצות הלילה (הלילה):
61:54 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, הישיבה הראשונה ששילבה בין לימוד 'נגלה' ותורת החסידות בסדר לימוד מסודר, נוסדה ביום זה על-ידי האדמו"ר החמישי מליובאוויטש, רבי שלום דובער שניאורסאהן.

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים מג-מד-מה בתהילים.