ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני ג. תשרי ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:09
עלות השחר (עלות השחר) | תחילת הצום:
05:42
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:26
זריחה (הנץ החמה):
09:28
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:34
חצות (היום):
13:06
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:12
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:30
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:43
שקיעת החמה (שקיעה):
19:08
לילה (צאת הכוכבים) | סיום הצום:
00:35
חצות הלילה (הלילה):
62:01 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
צום גדליה
היסטוריה יהודית

ג' בתשרי הוא יום צום בשל רצח גדליה בן אחיקם שמשל בשארית הפליטה בארץ ישראל לאחר חורבן בית המקדש הראשון. רצח גדליה גרם למעטים שנותרו בארץ ישראל לאחר החורבן להימלט למצרים. (לפי דיעות שונות, הרצח אירע בראש השנה עצמו אך צמים רק לאחר ראש השנה כדי שלא להפר את שמחת החג.

הרבנית דבורה לאה, בתו של רבי שניאור זלמן מליאדי ואמו של רבי מנחם מענדל, האדמו"ר הצמח צדק, נפטרה ביום זה שלושה ימים לאחר יום ההולדת השלישי של בנה.

הלכות ומנהגים

ביום זה אנו צמים ומתאבלים על מותו של גדליה בן אחיקם. מלבד הצום, במהלך התפילה אומרים "סליחות" מיוחדות ליום זה.

הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים מכונים "עשרת ימי תשובה. חז"ל מציינים כי על תקופה זו נאמר "דרשו ה' בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב". במהלך התפילות מוסיפים "אבינו מלכנו", ובתפילת שמונה עשרה מוסיפים קטעים מיוחדים לימים אלו.

הבעל שם טוב תיקן לומר 3 פרקי תהילים בכל יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, כאשר ביום הכיפורים אומרים 36 פרקים. היום אומרים את הפרקים צד-צה-צו.