ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 18. ספטמבר 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:09
עלות השחר (עלות השחר):
05:43
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:27
זריחה (הנץ החמה):
09:28
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:34
חצות (היום):
13:06
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:12
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:29
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:43
שקיעת החמה (שקיעה):
19:19
צאת השבת:
00:35
חצות הלילה (הלילה):
61:56 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רבי אברהם, בנו של רבי דובער "המגיד ממעזריטש" וחבר ללימודים של רבי שניאור זלמן מליאדי, נפטר ביום זה. הוא כונה "אברהם המלאך" בשל צדיקותו.