ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון ב. תשרי ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:08
עלות השחר (עלות השחר):
05:42
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:26
זריחה (הנץ החמה):
09:28
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:35
חצות (היום):
13:07
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:13
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:31
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:45
שקיעת החמה (שקיעה):
19:21
יציאת החג:
00:35
חצות הלילה (הלילה):
62:11 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
יום שני של ראש השנה
הלכות ומנהגים

בהדלקת נרות בלילה השני של ראש השנה, וכן באמירת הקידוש, אנו אומרים את ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה". אך מכיוון שימי ראש השנה נחשבים ל"יום אחד ארוך" ,יש להניח על השולחן ולכוון עליו בשעת הברכה. את הפרי אוכלים לאחר הקידוש.

כאשר היום הראשון של ראש השנה חל בשבת, ה"קידוש" בלילה השני יכלול 5 ברכות בסדר הבא: על היין, על קידוש היום, על נר ההבדלה (כפי שאנו עושים בכל מוצאי שבת), על ההבדלה ולאחר-מכן שהחיינו.

מכיוון שהיום הראשון של ראש השנה חל בשבת, נקיים היום, ביום השני, את מנהג ה"תשליך".

נוסח התשליך