ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 16. ספטמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:08
עלות השחר (עלות השחר):
05:41
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:26
זריחה (הנץ החמה):
09:28
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:35
חצות (היום):
13:07
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:14
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:31
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:45
שקיעת החמה (שקיעה):
19:10
לילה (צאת הכוכבים):
00:35
חצות הלילה (הלילה):
62:13 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום זה נישאו רבי יוסף יצחק שניאורסאהן - שלימים היה לאדמו"ר השישי של חב"ד ליובאוויטש - והרבנית נחמה דינה.

י"ג באלול הוא יום פטירת רבי יוסף חיים מבגדד, רב ספרדי ומקובל אשר רבים נוהגים לפי פסקי ההלכה שלו. רבי יוסף חיים ידוע בכינוי ה'בן איש חי' על שם ספרו.

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים לז-לח-לט בתהילים.