ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 15. ספטמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:07
עלות השחר (עלות השחר):
05:41
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:25
זריחה (הנץ החמה):
09:28
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:35
חצות (היום):
13:07
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:15
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:33
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:46
שקיעת החמה (שקיעה):
19:11
לילה (צאת הכוכבים):
00:35
חצות הלילה (הלילה):
62:23 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רבי משה בן נחמן, הידוע בכינויו "הרמב"ן" על שם ראשי התיבות של שמו, היה תלמיד-חכם מפורסם, מקובל, פילוסוף, רופא ומנהיג יהודי. הוא נולד ביום זה בספרד.

בי"ב באלול תרפ"ט (1929), שנתיים לאחר שניצל מעונש מוות שריחף על ראשו בברית המועצות בשל עבודתו להפצת יהדות, הגיע האדמו"ר השישי מליובאוויטש רבי יוסף יצחק שניאורסאהן לביקור בארצות-הברית שארך עשרה חודשים. במשך זמן זה ביקר הרבי בקהילות שונות בניו יורק, פילדלפיה, בולטימור, שיקגו, דיטרויט, מילווקי, ס. לואיס, בוסטון וקהילות נוספות וכן התקבל על-ידי הנשיא הובר בבית הלבן.

מטרת הביקור היתה כפולה: א) להביא את תחינת יהודי רוסיה לתשומת לב הקהילה היהודית בארה"ב, ולאסוף כספים עבור מטרה זו. ב) לשפר את מצב היהדות בארצות-הברית, ולחזק את הקשר של הקהילה החבדי"ת בארה"ב עם הרבי. במשך ביקור זה בחן הרבי את האפשרות של הגירה לארצות-הברית, אולם רק שנים לאחר-מכן הוא אכן היגר בפועל, ובכך הניח את היסוד לתחיה שחוללה ליובאוויטש ביהדות ארצות הברית.

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים לד-לה-לו בתהילים.