ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 15. ספטמבר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:07
עלות השחר (עלות השחר):
05:40
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:24
זריחה (הנץ החמה):
09:28
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:35
חצות (היום):
13:08
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:15
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:33
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:25
הדלקת נרות:
18:47
שקיעת החמה (שקיעה):
19:12
לילה (צאת הכוכבים):
00:36
חצות הלילה (הלילה):
62:30 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
ערב ראש השנה
היסטוריה יהודית

האדמו"ר השלישי של חב"ד, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן, נולד בכ"ט באלול. הוא התייתם מאימו בגיל 3 וסביו, רבי שניאור זלמן "האדמו"ר הזקן" נטל את האחריות על חינוכו.

רבי מנחם מענדל קיבל על עצמו את הנהגת חסידי חב"ד לאחר פטירת חמיו, רבי דובער מליובאוויטש (האדמו"ר האמצעי"). הוא התפרסם בשל פעילותו העניפה לייסד מושבות חקלאיות של יהודים כדי לספק פרנסה לאלפי משפחות יהודיות. בנוסף, הוא נלחם נגד התפשטות תנועת ההשכלה שביקשה, יחד עם ממשלת הצאר, להחריב את החיים היהודיים המסורתיים. בשל מלחמה זו הוא נאסר 22 פעם.

במשך חייו כתב רבי מנחם מענדל למעלה מ48 אלף דפי חסידות ותשובות הלכתיות. הוא מפורסם בשם "צמח צדק" על שם החיבור ההלכתי שלו שהוא גם הגימטריא שלו שמו.

הלכות ומנהגים

היום הוא היום האחרון בשנה היוצאת, ויום המוקדש להכנה לקראת השנה החדשה.

בהשכמת הבוקר אומרים את הסליחות לפני תפילת השחר.

לאחר ששמענו את תקיעת השופר בכל יום (חול) של חודש אלול, לא תוקעים בשופר. אחת הסיבות לכך היא כדי להבדיל בין תקיעות חודש אלול, שהם מנהג בלבד, לבין תקיעת ראש השנה שהיא ציווי מן התורה.

לאחר תפילת שחרית נהוג לערוך "התרת נדרים" במהלכה מבטלים ומתירים נדרים שננדרו בשנה החולפת.

נהוג לבקר ביום זה בבית העלמין בקברי צדיקים. קברי הצדיקים הם מקום מסוגל להתחנן לפני הבורא לשנה טובה ומתוקה.

עם הדלקת הנרות נכנס חג ראש השנה. לאחר תפילת ערבית מאחלים איש לרעהו ואישה לרעותה "לשנה טובה תכתב ותחתם" ו"לשנה טובה תכתבי ותחתמי". בסעודת הערב אוכלים תפוח בדבש ("שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה"), רימון, ראש של דג או של איל ומאכלים נוספים המסמלים שנה טובה ומתוקה.

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים פה-פו-פז בתהילים.