ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי י״ט. אלול ה׳תשפ״ב

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:07
עלות השחר (עלות השחר):
05:40
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:25
זריחה (הנץ החמה):
09:28
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:35
חצות (היום):
13:08
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:15
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:33
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:47
שקיעת החמה (שקיעה):
19:12
לילה (צאת הכוכבים):
00:36
חצות הלילה (הלילה):
62:28 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים נה-נו-נז בתהילים.