ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת י״א. אלול ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:07
עלות השחר (עלות השחר):
05:40
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:24
זריחה (הנץ החמה):
09:28
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:36
חצות (היום):
13:08
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:15
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:34
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:48
שקיעת החמה (שקיעה):
19:24
צאת השבת:
00:36
חצות הלילה (הלילה):
62:32 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בשנת 1522, החל רבי יוסף קארו לכתוב את חיבורו ה'בית יוסף', פירוש לספר ההלכה של רבינו יעקב בן אשר, "ארבע טורים". הוא החל בכתיבת החיבור בתורכיה, המשיך במשך 20 השנים הבאות במהלכם הוא עבר להתגורר בצפת. הוא סיים את עבודתו בי"א באלול. רק 10 שנים לאחר-מכן, פירושו יצא לאור.

ביום זה נישאו רבי שלום דובער שניאורסאהן, שהפך לימים לאדמו"ר החמישי של חב"ד-ליובאוויטש, והרבנית שטערנא שרה.

הלכות ומנהגים

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה. השבת אנו קוראים את הפרק השני מפרקי אבות.

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים לא-לב-לג בתהילים.