ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 14. ספטמבר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:06
עלות השחר (עלות השחר):
05:40
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:24
זריחה (הנץ החמה):
09:28
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:36
חצות (היום):
13:08
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:16
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:34
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:49
שקיעת החמה (שקיעה):
19:14
לילה (צאת הכוכבים):
00:36
חצות הלילה (הלילה):
62:40 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

כהכנה ל"ימים הנוראים" של ראש השנה ויום כיפור, נאמרים תפילות ה'סליחות'. הפעם הראשונה בה אומרים סליחות היא הלילה, במוצאי שבת לאחר חצות הלילה (לפי מנהג אשכנז. הספרדים מתחילים באמירת הסליחות מראש חודש אלול). בפעמים הבאות הסליחות ייאמרו בשעות המוקדמות של הבוקר לפני תפילת השחר. את הסליחות אומרים עד לערב ראש השנה.

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים פב-פג-פד בתהילים.