ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי י. אלול ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:06
עלות השחר (עלות השחר):
05:39
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:24
זריחה (הנץ החמה):
09:28
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:36
חצות (היום):
13:08
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:16
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:35
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:27
הדלקת נרות:
18:49
שקיעת החמה (שקיעה):
19:14
לילה (צאת הכוכבים):
00:36
חצות הלילה (הלילה):
62:42 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביו"ד באלול עמד המבול להסתיים, ונח פתח את חלון התיבה ושילח את העורב כדי לראות האם כלו המים מעל הארץ. לאחר שיטוט קצר שב העורב לתיבה.

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים כח-כט-ל בתהילים.