ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 11. ספטמבר 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:04
עלות השחר (עלות השחר):
05:38
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:22
זריחה (הנץ החמה):
09:27
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:09
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:19
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:38
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:52
שקיעת החמה (שקיעה):
19:17
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
63:07 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, הישיבה הראשונה ששילבה בין לימוד 'נגלה' ותורת החסידות בסדר לימוד מסודר, נוסדה ביום זה על-ידי האדמו"ר החמישי מליובאוויטש, רבי שלום דובער שניאורסאהן.

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים מג-מד-מה בתהילים.