ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 11. ספטמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:05
עלות השחר (עלות השחר):
05:38
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:22
זריחה (הנץ החמה):
09:28
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:09
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:18
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:37
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:52
שקיעת החמה (שקיעה):
19:17
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
63:02 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):