ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 10. ספטמבר 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:03
עלות השחר (עלות השחר):
05:37
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:22
זריחה (הנץ החמה):
09:27
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:10
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:20
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:39
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:54
שקיעת החמה (שקיעה):
19:30
צאת השבת:
00:37
חצות הלילה (הלילה):
63:16 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):